เทคนิคการ Sync ภาพและการทำให้ภาพชุดทุกภาพมีความสว่างเท่ากัน (Match Exposure) ​

   ฟังก์ชั่น Sync ในโปรแกรม Adobe Lightroom ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมาก ในกรณีที่เรามีภาพชุด ภาพที่ถ่ายจากสถานที่เดียวกัน หรือสภาพแสงใกล้เคียงกันแล้ว หากเราทำการปรับแต่งภาพใดภาพหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราก็จะใช้ฟังก์ชั่น ​Sync เพื่อช่วยให้ภาพอื่นๆที่เราต้องการมีโทนเดียวกันทั้งหมด   ซึ่งการ   Sync ภาพ ก็เป็นอะไรที่ง่ายแสนง่าย โดยมีวิธีการตามนี้ครับ

sync
การ Sync ภาพเข้าด้วยกัน

 

  • ทำการปรับแต่งภาพที่ต้องการใน Develop module ให้ได้โทนภาพตามที่ต้องการ
  • เลือกภาพที่ปรับแต่งแล้วเสร็จจากนั้นให้กดปุ่ม Command(mac) หรือ  Ctrl(Window) ค้างไว้ และให้กดเลือกภาพที่ต้องการ Sync (เราสามารถเลือกจำนวนภาพได้ตามที่ต้องการ)
  • กดปุ่ม Sync
  • จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา โดยเราสามารถเลือกค่าต่างๆที่ต้องการให้โปรแกรมทำการ Sync  จากนั้นก็กดปุ่ม Synchronize ก็เป็นอันแล้วเสร็จขั้นตอนการ Sync ภาพ

 

      แต่เราก็มักจะพบปัญหาเกิดขึ้น ในกรณีที่ภาพชุดที่ถ่ายออกมานั้นมีความสว่างของภาพไม่เท่ากัน และ Sync ภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ก็จะทำให้ภาพเหล่านั้นมีความสว่างที่ไม่เท่ากันด้วย ทำให้ต้องมานั่งแก้ความสว่างที่ละภาพ ซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นการเสียเวลาอยู่พอสมควร หรือยิ่งเป็นไฟล์ภาพชุดที่จะนำมาทำเป็น Timelapse Video ที่ต้องการให้ทุกภาพมีความสว่างที่เท่ากันแล้ว ยิ่งสำคัญ เนื่องจากหากความสว่างของแต่ละภาพไม่เท่ากันแล้ว จะเกิดปัญหา Flickr กับ Video ทันที

1.jpgภาพชุดที่ถ่ายออกมาแล้วที่มีสภาพความสว่างที่ไม่เท่ากัน เมื่อทำการ sync ก็จะทำให้ภาพในชุดมีความสว่างไม่เท่ากันด้วย

 

ผมมีเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ภาพชุด มีสภาพความสว่างที่เท่ากันก่อน   เพื่อที่จะนำไปทำการแต่งภาพในภายหลัง และ Sync ได้สะดวกขึ้น โดยที่ไม่พบกับปัญหาความสว่างของภาพที่ไม่เท่ากันอีกต่อไป  ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า Match  Exposure

matchMatch Exposure

 

  • ที่ Develop module เลือกภาพใดภาพหนึ่งในภาพชุด (ภาพใดก็ได้)
  • กดปุ่ม Command(mac) หรือ  Ctrl(Window) ค้างไว้ และให้กดเลือกภาพชุดที่ต้องการ Match Exposure
  • เลือก  Setting > Match Total Exposure

compare.jpgเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการ Match  Exposure

      จากภาพด้านบนเป็นภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการ Match  Exposure ซึ่งจะพบว่าภาพจะมีสภาพความสว่างที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น

sync2
 การ Sync  หลังการปรับแต่งรูป

 

โดยหลังจากที่ทำการ Match Exposure เสร็จ หากท่านใดไม่ทำการแต่งภาพต่อ ก็ Export หรือ Print ภาพได้ทันหรือ หรือหากท่านใด จะทำการปรับแต่งภาพต่อ ก็สามารถทำได้   โดยเมื่อถึงขั้นตอนการ Sync ก็ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Exposure ออก  ก็จะทำให้ภาพชุดของท่านมีความสว่างที่เท่ากันทั้งหมดครับ

 

0 responses on "เทคนิคการ Sync ภาพและการทำให้ภาพชุดทุกภาพมีความสว่างเท่ากัน (Match Exposure) ​"

Leave a Message

Your email address will not be published.

top
Copyright © 2021 PhotoHackz