ตีบ

21

Jun'17

แก้ไข Perspective ด้วยฟังก์ชั่น Upright ในโปรแกรม Adobe Lightroom

หากท่านเคยมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรม เช่นถ่ายตึก ถ่ายเมือง หรือถ่ายงานสถาปัตย์ต่างๆ  เชื่อว่าคงเคยประสบปัญหาภาพที่ผิดเพี้ยน  สัดส่วนไม่ถูกต้องตรงกับระนาบความเป็นจริง (Perspective) เมื่อถ่ายมาแล้ว  ตึกเอียง เสาเอียง หน้าต่างเบี้ยว เมื่อนำเลนส์ปกติไปใช้ถ่าย และปัญหาดังกล่าวจะยิ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ (Ultra wide angle) นำไปใช้ในการถ่ายภาพแนวนี้ ซึ่งช่างภาพมืออาชีพก็จะแก้ไขโดยใช้เลนส์ประเภท Perspective control …

Read More
top
Copyright © 2021 PhotoHackz