พรีเซ็ท

25

Jun'17

การสร้างและใช้งาน Preset ของเราเองในโปรแกรม Lightroom

         Presets ใน Adobe Lightroom พูดให้ง่ายๆก็คือโทนภาพสำเร็จรูปที่อยู่ใน Develop module  มีไว้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการปรับแต่งภาพของเรา   ในโปรแกรม Lightroom จะมี  Preset สำเร็จรูปให้เลือกใช้งานฟรีมากมายหลายแบบ  รวมทั้งยังสามารถหาซื้อหรือหาโหลดได้ฟรีตามเว็บไซต์ ต่างๆมากมาย เพื่อนำมาใช้กับงานของเราก็ยังได้ …

Read More
top
Copyright © 2021 PhotoHackz