tricks

17

Jun'17

เทคนิคการไดคัท (Dicut) ด้วย Pen tool ใน Photoshop

การไดคัท (Dicut) คือการตัดหรือเลือกวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการออกจากฉากหลังของภาพ จุดประสงค์ก็เพื่อนำภาพนั้นไปทำต่อ เช่น เอาไปตัดต่อกับฉากอื่น หรือ เอาไปทำภาพหลังขาว ซึ่งหลักการของการไดคัท ก็คือการล้อมวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการด้วยการ selection จากนั้นจะเอาไปทำอะไรต่อก็ตามใจ ซึ่งการล้อมวัตถุนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมาก ง่ายๆเลยก็ใช้ Lasso toos หรือไม่ก็ Magic wand toos …

Read More

17

Jun'17

เทคนิคการทำเมฆไหลด้วย Photoshop

      เชื่อว่าช่างภาพสายแลนด์สเคปหลายๆท่าน คงเคยใช้ ND filter แบบ 10 stop มาบ้าง ซึ่งไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้มันจะช่วยลดแสงที่เข้าหน้ากล้องของเรา ทำให้ Shuter speed ต่ำลงมากๆ เหมาะกับการถ่ายภาพแบบ Long exposure ในสภาวะแสงมากได้ …

Read More
top
Copyright © 2021 PhotoHackz