2.9 การค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกภาพ (Filter) จากข้อมูลต่างๆที่ได้ระบุไปในภาพ

เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Filter ในการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกภาพ จากข้อมูลต่างๆที่เราใส่ลงไปในภาพถ่ายทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz