3.6 การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Presense เพื่อปรับแต่งความอิ่มตัวของสี และปรับแต่งการ Texture ของภาพ

เครื่องมือกลุ่มโทน Presense เป็นเครื่องมือสำหรับปรับความอิ่มตัวของสี และพื้นผิวหรือ Texture ของภาพ หัวข้อนี้จะเรียนรู้พื้นฐานและเจาะลึกการทำงานของเครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz