3.9 การใช้งานเครื่องมือ Crop tool เพื่อจัดองค์ประกอบภาพ

Crop tool เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพที่สำคัญ บางครั้งภาพถ่ายของเราอาจจะมีการจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่ดีนัก เราก็สามารถใช้ Crop tool ในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการจัดองค์ประกอบภาพที่ดีก็จะช่วยให้ภาพของเราดูดีขึ้นมาได้

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz