3.12 การใช้งานเครื่องมือ Graduated Filter เพื่อปรับสมดุลของภาพ และเพิ่มความน่าสนใจของภาพเฉพาะส่วน

Graduated Filter หนึ่งในเครื่องมือปรับแต่งภาพเฉพาะส่วน (Local Adjustment) ที่ทรงประสิทธิภาพมากๆ เราสามารถใช้งานเครื่องมือตัวนี้ในการสร้างสรรค์ภาพได้หลากหลายรูปแบบ

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz