3.11 การใช้งานเครื่องมือ Red Eye Removal เพื่อแก้ไขปัญหาตาแดง

ปัญหาตาแดงภายในภาพถ่ายเกิดจากการถ่ายภาพแบบเปิดแฟลชในเวลากลางคืน โดยไม่ได้ทำการยิงพรีแฟลชก่อน (Pre Flash) เราสามารถใช้เครื่องมือ Red Eye Removal เพื่อแก้ไขปัญหาตาแดงภายในภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากๆ

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz