3.15 ตัวอย่างการปรับแต่งภาพ Landscape ด้วยเครื่องมือกลุ่ม Basic

เรียนรู้การการปรับแต่งภาพ Landscape โดยใช้แค่เครื่องมือในกลุ่ม Basic เพื่อปรับภาพให้สมดุล เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับแต่งขั้นสูง

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz