3.18 การใช้งาน Tone Curve

Tone Curve คือเครื่องมือในการปรับแต่ง Histogram โดยตรง ซึ่ง Tone Curve ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆในการปรับแต่งภาพให้ได้เอฟเฟกส์แบบหลากหลาย

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz