3.24 เพิ่มเอฟเฟกส์ให้กับภาพถ่ายด้วย Effect

เราสามารถใช้เครื่องมือ Effect เพื่อปรับแต่งภาพให้มีโทนในลักษณะที่ต้องการ สามารถเพิ่มเกรนและขอบมือในภาพเพื่อสร้างเอฟเฟกส์แบบภาพถ่ายฟิลม์ได้

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz