3.26 การใช้งาน Snapshot, History และ Collection ใน Develop Module

Snapshot สามารถช่วยให้เราเซฟประวัติการปรับแต่งภาพของเราในแต่ละครั้ง ในกรณีที่เรามีการปรับแต่งภาพในหลายๆแบบ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลการปรับแต่งกลับมาใช้งานได้
History คือประวัติการปรับแต่งภาพของเราในทุกสเต็ป

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz