3.28 การ Sync ค่าการปรับแต่ง และการปรับค่าความสว่างภาพชุดให้เท่ากันด้วย Match Total Exposure

ในกรณีที่มีการปรับแต่งภาพชุด เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Sync เพื่อเลือก copy ค่าการปรับแต่งภาพของเราไปให้ภาพที่เหลือได้แบบรวดเร็ว

และในกรณีที่ภาพชุดของเรามีความสว่างที่ไม่เท่ากัน เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Match Total Exposure ในการปรับความสว่างของภาพทุกภาพในเซ็ทของเราให้มีความสว่างที่เท่ากันได้

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz