3.30 การ Export โทนภาพสำเร็จรูปหรือ Preset (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020)

สำหรับ Lightroom 2020 เราสามารถเลือก Export โทนภาพสำเร็จรูปหรือ Preset เพื่อนำไปใช้งานในเครื่องอื่นได้แบบสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz