3.32 อัพเดทฟังก์ชั่น Panorama Fill Edgeและทริกการใช้งาน (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020)

Lightroom 2020 อัพเดทฟังก์ชั่น Panorama ให้สามารถเติมพื้นที่ว่างที่เกิดจากการต่อภาพได้

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz