4.0 แสดงภาพลงบนแผนที่โลกด้วย Map Module

Map Module ถือเป็น Module ย่อยที่มีไว้แสดงภาพถ่ายของเราลงบนแผนที่โลก และเราสามารถใส่พิกัดภาพของลงไปในภาพได้ด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรม Google Map ได้ด้วย

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz