3.2 Develop Module Workspace : ทำความรู้จักหน้าต่างควบคุมการทำงาน

Develop Module ถือเป็น Module หลักในโปรแกรม กิจกรรมในการปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มเอฟเฟกส์ขอ
ภาพถ่าย จะต้องทำที่ Module นี้ทั้งนั้น หัวข้อนี้จะแนะนำให้เห็นหน้าต่างควบคุมการทำงานต่างๆก่อนจะเข้าสู่การปรับแต่งภาพถ่าย

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz