3.4 การใช้งาน White Balance ในการปรับแต่งอุณหภูมิสีของภาพ + Camera basic (พื้นฐานเบื้องต้นการถ่ายภาพ)

เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับ White Balance รวมถึงการใช้งาน White Balance ในการปรับแต่งอุณหภูมิสีของภาพ

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz